DPF suodatin


Hiukkassuodatin on ollut dieselmoottoreissa jo 20v.  Suodattimen päätarkoituksena on vähentää moottorissa syntyvien nokihiukkasten pääsyä ilmaan (etenkin vanhoille dieselautoille tunnusomaista mustaa savua). Nykyaikaisilla hiukkassuodattimilla päästään jopa yli 90% suodatus tehokkuuteen. Hiukkassuodatin tarvitsee kuitenkin usein myös perinteisen katalysaattorin (DOC), sillä rakenteensa takia ne eivät usein kykene suodattamaan kaasumaisia päästöjä riittävän tehokkaasti.
Hiukkassuodattimet ovat rakenteeltaan yleensä keraamisia kennoja kuten katalysaattoreissa, mutta sen kanavat ovat vastakkaisista päistä tulpatut. Tämä pakottaa pakokaasut kulkemaan huokoisten kennoston seinämien läpi, jolloin suuremmat partikkelipäästöt jäävät suodattimen sisään.

 
Koska pakokaasun nokihiukkaset kasantuvat suodattimen rakenteisiin nopeasti. Tämä aiheuttaa suodattimen tuottaman vastapaineen nousun ja haittaa suodattimen ja moottorin toimintaa. Tämän takia suodatin täytyy ajoittain puhdistaa eli regeneroida. Regenerointi voi tapahtua ajoneuvon moottorinohjausjärjestelmän toimesta joko jatkuvana toimintana passiivinen regenerointi (pakolämmöt +450C) tai ajoittaisesti tehtynä (aktiivinen tai pakotettu regenerointi). Regeneroinnissa suodattimeen kertynyt noki muutetaan korkean lämpötilan ja hapen (O2) ja/tai typpidioksidin (NO2) vaikutuksesta hiilidioksidiksi (CO2), jolloin se pääsee poistumaan suodattimesta. Regenerointi jättää kuitenkin jälkeensä tuhkaa, jota ajoneuvo ei pysty itsestään poistamaan. Suodattimen tukkeutuessa tuhkasta se täytyy joko vaihtaa tai puhdistaa.